PlayCare - lekplatsbesiktning

Lappsets service- och tjänstepaket för lekplatser kallar vi för PlayCare. Tjänsten innebär att Lappset tar över underhållet av din lekplats och ser till att den alltid är i gott skick och inte kan skada den som leker.

Ladda ner vår app Lappset Switch It!