Två barn på en parkbänk vid lekplats

Miljö och hållbarhet

Minsta möjliga miljöpåverkan

Lappset har en tydlig och klar hållbarhets- och miljöpolicy. Vi tänker långsiktigt och eftersträvar minsta möjliga miljöbelastning i allt vi gör.

Miljötänkande i alla led

Våra produkter håller hög kvalitet, det ger lång hållbarhet. Därmed slösar vi inte på naturens resurser i onödan. Till detta lägger vi våra starka miljöprinciper som genomsyrar allt från val av färg och material till arbetsmetoder vid tillverkningen. Därtill paketeras och transporteras produkterna med så lite miljöutsläpp som möjligt.

Etiska inköp

Lappset väljer underleverantörer med omsorg. Samtliga underleverantörer följer våra etiska riktlinjer och har standarder som uppfyller Lappsets miljövärderingar. Lappset ser regelbundet över underleverantörernas produktionsprocesser. Då tittar vi bland annat på föroreningsprocesser och de volymer av skadliga ämnen som används i produktionen.

Ladda ner vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

ISO 14001, Certifikat nr 1685-10

ISO 9001, Certifikat nr 1088-11

 

Ladda ner våra uppförandekoder

Uppforandekod för leverantörer

Alla produkter från Lappset Sweden är omsorgsfullt designade och tillverkade för att skapa en tilltalande och funktionell utemiljö i parker, på gator och torg och i bostadens närmiljö. Lappset Sweden produktsortiment erbjuder stora möjligheter för både stadsplanerare och bostadsföreningar att utveckla kreativa lösningar. Den goda kvaliteten på produkterna ger alla generationer stunder av aktivitet och rekreation.