Två barn på en parkbänk vid lekplats

Garantier

Lappsets garanti omfattar bärkraft, material och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte felaktigheter som uppstår på grund av felaktig montering, bristande underhåll, normalt slitage eller något bleknande färger. Läs mer om Lappsets garantier för Park, Sport och Lek produkter i länken nedan.