Två barn på en parkbänk vid lekplats

Etik

Lappset väljer underleverantörer med omsorg. Dessa måste följa etiska riktlinjer och ha standarder som uppfyller Lappsets miljövärderingar. 

Etiska inköp

Lappset har flera underleverantörer. Vi går därför igenom de viktigaste underleverantörernas produktionsprocesser en gång om året. Här tittar man bland annat på föroreningsprocesserna och de volymer av skadliga ämnen som används i produktionsprocessen.

Ladda ner PDF

uppforandekod-sign-2011-10-24