Certifikat banner lappset FSC

Certifikat

 

TÜV

Tuv

Miljö, kvalitet, hållbarhet och säkerhet; det är missionen för TÜV (Technischer Überwachungs-Verein). TÜV har världens mest välfungerande tillvägagångssätt för provning- och godkännande av produkter avseende dess säkerhet. Vi är stolta över att alla lekutrustning från Lappset är godkänd genom TÜV.

 

 

PEFCVirke från ansvarsfullt skogsbruk

FSC/PEFC-märkt trä

Lappset är en miljömedveten producent och vi använder oss av såväl FSC- som PEFC-certifierat trä. Med certifierat virke menas att träet kommer från källor där man värnar om ett hållbart skogsbruk. Både FCS och PEFC är internationella organisationer som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk världen över, som främjar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med framtiden i åtanke. Det är något på Lappset vill vi vara en del av.

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedöminigen

Byggvarubedömningen en icke vinstdrivande förening där Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och produkter. Genom Lappsets produkter som är både hållbara för människor och miljön vill vi tillsammans med Byggvarubedömningens mål främja säkerheten och kvalitén på produkter och material inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Sunda hus

Sunda Hus

SundaHus erbjuder fastighets- och byggbranschen en trygghet genom skapa förutsättningar för medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Företagets miljödata är ett bra stöd i att det medvetna materialvalet. Lappset delar Sunda Hus vision om ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen och har därför ett antal produkter som är bedömda enligt deras kriterier.

 

Träskydd

Med träskydd menar man vanligen åtgärder som på olika sätt syftar till att skydda trä och träbaserade material mot angrepp av röta och mögel. Lappset använder ett träskydd som penetreras in i virket och effektivt förebygger rötskador och svampangrepp. På så vis säkerställer vi att våra produkter håller över lång tid och klarar de yttre påfrestningar som väder, vind och slitage medför.

Vi använder uteslutande svensk eller finsk fura i tillverkningen av våra träprodukter. Sett ur ett livscykelperspektiv för Sverige, avseende global miljöpåverkan och resursanvändning, är träskydds penetrering att föredra framför att exempelvis köpa lärkträ från Sibirien. Det visar studien ”Lärk eller Impregnerat – en kvalitativ jämförande livscykelanalys av sibirisk lärk och tryckimpregnerad furu”, gjord på Chalmers Tekniska Högskola. Lappset tänker på vår globala miljö och värnar om att våra produkter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy – Certifikat

ISO 14001, Certifikat nr 1685-10

ISO 9001, Certifikat nr 1088-11