Två barn på en parkbänk vid lekplats

Ansvar och säkerhet

Säker lekutrustning

Begreppen lek, trygghet och säkerhet hör ihop. Lappsets produkter ska ge glädje och inspirera till lek, men i grunden för produktutvecklingen ligger ett fokus på ansvar och säkerhet. Vi ser allvarligt på allt som kan orsaka bestående men eller skador, relaterade till våra lekprodukter och sätter därför leksäkerheten i främsta rummet. Kvalitet och kunskap gör leken säker och våra produkter uppfyller alltid de senaste säkerhetsstandarderna.

Genomtänkt design

Vår lekutrustning erbjuder stimulans och skoj för flera generationer. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra våra användare att utforska, fantisera och vara aktiva. I produktutvecklingen kombinerar vi genomtänkt design med färger som lockar till lek och fördjupad forskning avseende barns lekbehov.

Hållbar utveckling

Våra produkter är hållbara och vi respekterar miljön. Vi säljer inte slit- och-släng-varor utan satsar på produkter i tidlös design med långt lekliv.