Vi gör skillnad

Vi ser och vet vikten av lek och aktivitet för barn och ungdomars utveckling. Likväl att träning och rörelse får vuxna att må bra. Våra användare kommer i olika åldrar och har olika behov, det inspirerar oss till spännande lösningar för lekplatser, innergårdar och parker!
Vi gör helhetslösningar åt:
kommuner, entreprenörer, arkitekter och bostadsrättsföreningar.

Katja Skåner, VD